Việt Nam tặng Cuba 12.000 tấn gạo

Phóng sự ảnh Xem tiếp