Việt Nam tham dự lễ hội hóa trang Carnaval truyền thống của Venezuela

Phóng sự ảnh Xem tiếp