Kiều bào Thái Lan tổ chức lễ cầu siêu tưởng niệm 64 liệt sĩ Gạc Ma

Phóng sự ảnh Xem tiếp