Chủ tịch Quốc hội gặp mặt đại diện cộng đồng người Việt ở Cuba

Phóng sự ảnh Xem tiếp