Nhiều hoạt động chào mừng 48 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước

Phóng sự ảnh Xem tiếp