Chủ tịch nước dâng hương tưởng nhớ các vua Hùng trong ngày giỗ Tổ

Phóng sự ảnh Xem tiếp