Sinh viên Việt Nam quảng bá “tinh hoa văn hoá dân tộc” tại thủ đô Moscow

Phóng sự ảnh Xem tiếp