10 năm “Trận động đất Tohoku ngoài khơi bờ biển Thái Bình Dương năm 2011”

Phóng sự ảnh Xem thêm