5 hoạt động đối ngoại nhân dân trọng tâm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Azerbaijan trong nhiệm kỳ mới

Phóng sự ảnh Xem tiếp