Gặp mặt hữu nghị với Đại sứ Ác-mê-ni-a tại Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày Độc lập nước Cộng hoà Ác-mê-ni-a

Phóng sự ảnh Xem tiếp