50 năm Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không, bản anh hùng ca mãi còn vang vọng

Phóng sự ảnh Xem tiếp