ASEAN là một tổ chức khu vực thành công với nhiều thành tựu nổi bật

Phóng sự ảnh Xem thêm