Bắc Giang: Nỗ lực triển khai công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem tiếp