Hợp tác Việt Nam - Indonesia: Giao lưu văn hóa song hành với phát triển kinh tế

Phóng sự ảnh Xem tiếp