Thành lập Hội hữu nghị Việt-Mỹ tỉnh Quảng Trị

Phóng sự ảnh Xem tiếp