Cần Thơ: Giao lưu văn hóa biểu diễn múa cổ điển Ấn Độ Bharatnatyam

Phóng sự ảnh Xem tiếp