Tuyên Quang đẩy mạnh vận động viện trợ từ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài, Việt kiều Pháp

Phóng sự ảnh Xem tiếp