Hội Thái - Việt tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) gửi thư cảm ơn Đoàn nghệ thuật Thành Sen (Hà Tĩnh)

Phóng sự ảnh Xem tiếp