Bạn bè, nhân dân quốc tế gửi điện chia buồn nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu từ trần

Phóng sự ảnh Xem thêm