Nga vinh danh 7 chiến sĩ Hồng quân Việt Nam tại Bảo tàng "Con đường tưởng niệm"

Phóng sự ảnh Xem thêm