Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn tiếp Đoàn các Hạ nghị sỹ Hoa Kỳ

Phóng sự ảnh Xem tiếp