Việt Nam kêu gọi chấm dứt xung đột, khôi phục hòa bình ở Ukraine

Phóng sự ảnh Xem tiếp