Khai mạc Đại hội XX Đảng Cộng sản Trung Quốc

Phóng sự ảnh Xem tiếp