Chủ tịch Quốc hội gặp mặt cộng đồng người Việt Nam tại Hungary

Phóng sự ảnh Xem tiếp