Chủ tịch nước bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Singapore

Phóng sự ảnh Xem tiếp