Tuyên bố báo chí chung Việt Nam-Singapore, tăng cường quan hệ đối tác

Phóng sự ảnh Xem tiếp