Chủ tịch nước tiếp Đoàn Trưởng các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài

Phóng sự ảnh Xem thêm