Cộng đồng phát triển miền Nam Châu phi (SADC) đề xuất hợp tác trong Phát triển doanh nghiệp vừa,nhỏ với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem thêm