Đại học Cần Thơ được trao giải thưởng danh dự của Chủ tịch JICA

Phóng sự ảnh Xem thêm