Đại hội Đại biểu Hội hữu nghị Việt Nam -Ấn Độ thành phố Đà Nẵng lần thứ II

Phóng sự ảnh Xem thêm