Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2019 Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Cần Thơ

Phóng sự ảnh Xem thêm