Hữu nghị Việt – Anh từ sinh nhật lần thứ 93 của Nữ Hoàng AcuarElizabeth II

Phóng sự ảnh Xem thêm