Tiếp và làm việc với Đoàn Hội đồng các Công đoàn Cảng Kawasaki, Nhật Bản

Phóng sự ảnh Xem thêm