Ngày Quốc tế Yoga lần thứ 5 tại thành phố Cần Thơ

Phóng sự ảnh Xem thêm