"Peace at Hanoi" đạt giải Đặc biệt tại cuộc thi cuộc thi vẽ tranh quốc tế "Em yêu Hà Nội - Thành phố vì hòa bình"

Phóng sự ảnh Xem thêm