Đại hội đại biểu Hội Hữu nghị Việt Nam - Campuchia tỉnh Ninh Bình, nhiệm kỳ 2022-2027

Phóng sự ảnh Xem tiếp