Đại hội đại biểu Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hà Giang lần thứ II, nhiệm kỳ 2023- 2028

Phóng sự ảnh Xem tiếp