Gặp mặt, giao lưu với 40 đại biểu nữ người nước ngoài tại Khánh Hòa

Phóng sự ảnh Xem tiếp