Nhiều hoạt động sôi nổi tại Ngày Hội Pháp ngữ khu vực ĐBSCL lần thứ 23

Phóng sự ảnh Xem tiếp