Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam làm việc với tỉnh Điện Biên

Phóng sự ảnh Xem tiếp