Đại hội đại biểu toàn quốc Hội hữu nghị Việt Nam - Phi-líp-pin lần thứ II

Phóng sự ảnh Xem tiếp