Đoàn Quốc hội Bờ Biển Ngà kết thúc tốt đẹp chuyến thăm Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp