Bờ Biển Ngà mong muốn tăng cường hợp tác nhiều mặt với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp