Việt Nam ủng hộ chống phổ biến, tiến tới giải trừ hoàn toàn và triệt để vũ khí hạt nhân

Phóng sự ảnh Xem tiếp