Tổng Bí thư hội đàm với Chủ tịch Đảng "Nước Nga Thống nhất"

Phóng sự ảnh Xem tiếp