Ông Dmitry Medvedev: Nga rất coi trọng quan hệ với Việt Nam

Phóng sự ảnh Xem tiếp