Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 42 kết thúc, thông qua 10 văn kiện

Phóng sự ảnh Xem tiếp