Tạo xung lực mới cho quan hệ hợp tác đối tác chiến lược Việt Nam-Anh

Phóng sự ảnh Xem tiếp