Chủ tịch nước tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Cuba

Phóng sự ảnh Xem tiếp