Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ hội kiến Tổng thống CH Đông Uruguay

Phóng sự ảnh Xem tiếp